Skrót od gmina

gmina = gm.

Poprawna pisownia

Od rzeczownika gmina należy utworzyć skrót: gm. (z kropką).

 

Powstał on przez wykorzystanie pierwszych liter skracanego wyrazu. Zgodnie z zasadą ortograficzną stawiamy kropkę po skrótach, które zakończone są na inną literę niż wyraz w pełnym brzmieniu.

 

Przykład:

Wanda Palmierska

Ul. Końcowa 67 B

46-900 Nowy Dwór

woj. lubelskie

gm. Lublin

Komentarze