Skrót od godzina

godzina = godz.

Poprawna pisownia

Od wyrazu godzina należy utworzyć skrót: godz. (zakończony kropką).

 

Godzina nie jest fachowym określeniem jednostki miary, dlatego w zapisie nie należy sugerować się zasadą, zgodnie z którą w skrótach jednostek technicznych kropka nie powinna pojawić się na końcu. Można przyjąć za to regułę głoszącą, że skróty wyrazowe zakończone na literę inną niż ostatnia w pełnej wersji wyrazu powinno się kończyć kropką.

 

Przykłady:

Konferencja rozpocznie się wykładem inauguracyjnym o godz. 14:00.

Od godz. 11:00 czekam w domu na kuriera.

Komentarze