Skrót od gram

gram = g

Poprawna pisownia

Skrót utworzony od nazwy jednostki masy gram to: g (bez kropki na końcu).

 

Zastosowanie ma tutaj reguła głosząca, że po skrótach nazw jednostek miar i wag nie stosujemy kropki, chyba że skrót ten stoi na końcu zdania oznajmującego.

 

Przykłady:

Kiedy się urodziłaś, ważyłaś zaledwie 3 kg i 250 g.

Jedna kostka masła waży ok. 200 g, ale zdarzają się również większe opakowania.

Komentarze