Skrót od grupa

gr.

Poprawna pisownia

Od rzeczownika grupa należy utworzyć skrót gr. (z kropką na końcu).

 

Jest to skrót powstały przez wykorzystanie pierwszych liter skracanego wyrazu. Według Słownika skrótów i skrótowców pod redakcją Jerzego Podrackiego stawiamy kropkę po skrócie zakończonym na literę inną niż wyraz w pełnej wersji.

 

Przykłady:

Na zajęcia z literatury staropolskiej zapisałam się do gr. 2.

W gr. 4. jest zaledwie trzech mężczyzn i aż dwadzieścia kobiet.

Komentarze