Skrót od harcmistrz

harcmistrz = hm.

Poprawna pisownia

Od nazwy harcerskiego stopnia instruktorskiego harcmistrz należy utworzyć skrót: hm. (z kropką).

 

Skrót ten stosuje się bezpośrednio przed imieniem i nazwiskiem osoby, której on dotyczy. Zastosowanie znajduje tutaj zasada głosząca, że skróty, których ostatnia litera nie jest ostatnią literą pełnego wyrazu, zapisujemy z kropką.

 

Przykłady:

Za dzisiejszą poranną zbiórkę odpowiedzialny jest hm. Marek Pawłowski.

Organizacja Harcerska ZHR wydaliła ze swoich szeregów hm. Anna Jankowską.

Komentarze

~ sasuwu baka
4/12/22, 4:39 PM
fajna stona