Skrót od hektar

hektar = ha

Poprawna pisownia

Jednostka powierzchni hektar oznaczana jest skrótem: ha (bez kropki na końcu).

 

Zasada ortograficzna głosi, że po skrótach jednostek miar, wag oraz polskich jednostek monetarnych nie stawiamy kropki. Może się ona po nich pojawić wyłącznie wtedy, gdy stoją na końcu zdania.

 

Przykłady:

Kupiliśmy działkę budowlaną o powierzchni 40 ha.

Każdy ha tego pola należy do mojej rodziny.

Komentarze