Skrót od i tak dalej

i tak dalej = itd.

Poprawna pisownia

Od wyrażenia i tak dalej można utworzyć skrót: itd. (zakończony kropką).

 

Jest to skrót powstały od pierwszych liter wyrazów wchodzących w skład wyrażenia. Zastosowanie znajduje tutaj zasada ortograficzna, zgodnie z którą stawiamy przecinek po skrótach wielu wyrazów, z których każdy kolejny rozpoczyna się spółgłoską.

Skrót itp. stosuje się najczęściej w celu podkreślenia powtarzalności wymienianego w zdaniu elementu lub wskazania, że coś w zdaniu nie zostało wymienione. Umieszczany jest na jego końcu.

UWAGA: Zamiennie ze skrótem itd. stosuje się często łacińską wersję etc. - od et cetera. Oba wyrażenia mają podobne znaczenie.

 

Przykłady:

Kupiłam pomidory, sałatę, ziemniaki itd.

Moim najważniejszym produktem są kursy dotyczące sztuki negocjacji, budowania wizerunku w branży itd.

Komentarze