Skrót od inżynier

inżynier = inż.

Poprawna pisownia

Od rzeczownika inżynier należy utworzyć skrót: inż. (z kropką na końcu)

 

Zgodnie z polską zasada ortograficzną skróty pojedynczych wyrazów, które nie zawierają na końcu ostatniej litery skracanego wyrazu, kończymy kropką. Skrót inż. umiejscawia się zazwyczaj przed imieniem i nazwiskiem osoby, która taki tytuł posiada.

 

Przykłady:

Wykład inauguracyjny wygłosi mgr inż. Jacek Kowalski.

Głównym bohaterem kultowego serialu „Czterdziestolatek” jest inż. Karwowski.

Autorem rozprawy jest inż. Anna Nowak.

 

Komentarze