Skrót od jednostka międzynarodowa

j.m.

Poprawna pisownia

IU

Poprawna pisownia

Od nazwy jednostka narodowa należy utworzyć skrót j.m. W polszczyźnie funkcjonuje również wersja zapożyczona z języka angielskiego: IU (od international union).

 

Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej formie skrót powstał przez połączenie pierwszych liter wyrazów wchodzących w skład wyrażenia. W skrócie polskim po takim połączeniu należy postawić kropkę.

 

Przykłady:

W jaki sposób przelicza się j.m. na mikrogramy?

1 [µg] Ekwiwalentu Retinolu = 3,3 j.m.

Komentarze