Skrót od Jego Magnificencja

JM

Poprawna pisownia

Od zwrotu Jego Magnificencja należy utworzyć skrót JM (bez kropki!).

 

Jest to zwyczajowe określenie, którym tytułuje się rektora wyższej uczelni. Skrót JM tworzy się za pomocą pierwszych liter wyrazów wchodzących w skład zwrotu. Zapisuje się go wielkimi literami, bez kropek i zawsze odczytuje jako cały wyraz.

UWAGA: Drugi człon jest odmieniany, a pierwszy zawsze pozostaje w tej samej formie.

 

Przykłady:

Mam zaszczyt zaprosić JM Antoniego Nowaka na uroczysty Koncert Patriotyczny.

Konferencję swoim patronatem objął JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacek Popiel.

Komentarze