Skrót od Jego Magnificencja

Jego Magnificencja = JM

Poprawna pisownia

Od zwrotu Jego Magnificencja należy utworzyć skrót: JM (bez kropki!).

 

Jest to zwyczajowe określenie, którym tytułuje się rektora wyższej uczelni. Skrót JM tworzy się za pomocą pierwszych liter wyrazów wchodzących w skład zwrotu. Zapisuje się go wielkimi literami, bez kropek i zawsze odczytuje jako cały wyraz.

UWAGA: Drugi człon jest odmieniany, a pierwszy zawsze pozostaje w tej samej formie.

 

Przykłady:

Mam zaszczyt zaprosić JM Antoniego Nowaka na uroczysty Koncert Patriotyczny.

Konferencję swoim patronatem objął JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacek Popiel.

Komentarze