Skrót od język

język = jez.

Poprawna pisownia

Od rzeczownika język należy utworzyć skrót: jez. (z kropką).

 

Zgodnie z zasadą ortograficzną należy postawić kropkę po skrócie zakończonym na inną literę niż ostatnia litera skracanego wyrazu.

 

Przykłady:

Większość instrukcji była napisana w jez. rosyjskim, dlatego niewiele zrozumiałam.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w jez. angielskim.

Komentarze