Skrót od kapitan

kapitan = kpt.

Poprawna pisownia

Od nazwy stopnia wojskowego kapitan należy utworzyć skrót: kpt. (z kropką na końcu).

 

Skrót ten powstał z połączenia wybranych liter, wchodzących w skład skracanego wyrazu. Jednocześnie ostatnia litera skrótu nie jest ostatnia literą pełnego wyrazu, dlatego na jego końcu można postawić kropkę.

Stawia się go zazwyczaj bezpośrednio przed imieniem i nazwiskiem osoby, której ten stopień dotyczy.

 

Przykłady:

Podczas pierwszego rejsu będzie nam towarzyszył kpt. Jacobs.

Kpt. Wolański pływa zawodowo na morzu już od dziesięciu lat.

Kpt. Andrzej Putrament został pośmiertnie awansowany do stopnia pułkownika.

Komentarze

~ Danek
6/14/24, 1:53 AM
To kiedy zaczniemy stawiać kropkę po mgr?