Skrót od kapral

kapral = kpr.

Poprawna pisownia

Od nazwy stopnia wojskowego kapral należy utworzyć skrót kpr. (z kropką na końcu!).

 

Jest to skrót od pojedynczego wyrazu, który kończy się na literę inną niż wyraz skracany. W takim wypadku po skrócie tym należy postawić kropkę.

UWAGA: Warto pamiętać, że skróty nazw stopni wojskowych zawsze zapisujemy małą literą.

 

Przykłady:

Do obowiązków kpr. Majakowskiego należy m.in. służba na stanowisku radiostacji.

Słynny niedźwiedź Wojtek w armii gen. Andersa posiadał nawet tytuł kpr.

Komentarze