Skrót od kardynał

kardynał = kard.

Poprawna pisownia

Poprawnie utworzony skrót od rzeczownika kardynał to: kard. (z kropką).

 

Forma ta powstała w wyniku skrócenia wyrazu, a więc skrót i wyraz nie są zakończone tą samą literą. Z tego powodu po skrócie kard. zawsze zapisujemy kropkę.

UWAGA: Skrót kard. odczytujemy jako pełny wyraz, który ulega odmianie przez przypadki. Występuje zawsze w towarzystwie konkretnego imienia i/lb nazwiska duchownego. Często bywa poprzedzany skrótem ks. (od ksiądz), by podkreślić status osoby, o której się mówi.

 

Przykłady:

Chcielibyśmy zaprosić ks. kard. Władysława Glenia na nasze spotkanie opłatkowe.

Kard. Armand Jean Richeleu jest uznawany za jednego z najsprytniejszych duchownych w historii nowożytnej.

Komentarze