Skrót od kategoria

kategoria = kat.

Poprawna pisownia

Skrót od rzeczownika kategoria ma formę: kat. (z kropką).

 

W jego pisowni obowiązuje zasada głosząca, że po skrótach zakończonych na literę inną niż skracany wyraz powinno się stawiać kropkę.

 

Przykład:

Aby kierować samochodem osobowym należy posiadać prawo jazdy kat. B.

W której kat. teleturnieju czujesz się najlepiej?

Komentarze