Skrót od kilogram

kilogram = kg

Poprawna pisownia

Skrót utworzony od wyrazu kilogram to: kg (bez kropki na końcu).

 

Zastosowanie ma tutaj zasada głosząca, że po skrótach jednostek miar i wag nie stawiamy kropki.

 

Przykłady:

Poproszę 3 kg młodych ziemniaków.

Ile kg węgla będziemy potrzebowali na opał najbliższej zimy?

Komentarze