Skrót od kodeks karny

Kodeks karny = kk., k.k.

Poprawna pisownia

Skrót od nazwy aktu prawnego Kodeks karny przyjmuje dwie formy: kk. lub k.k.

 

W formułowaniu skrótów aktów prawnych należy opierać się na słownikach skrótów, np. Słowniku skrótów i skrótowców Jerzego Podrackiego, ponieważ nie istnieje osobna pozycja regulująca te zapisy.

 

Przykład: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kk. (Dz. U. 1997 Nr 88, poz. 553 ze zmianami) reguluje formy pomocy ofiarom przemocy domowej.

Komentarze