Skrót od kodeks pracy

Kodeks pracy = kp, k.p.

Poprawna pisownia

Od nazwy Kodeks pracy można utworzyć dwie alternatywne formy skrótu: kp. oraz k.p.

 

Choć nie istnieje oficjalny system skrótów nazw aktów prawnych, to można kierować się tutaj ogólnie przyjętymi zasadami ortograficznymi. Słownik skrótów i skrótowców Jerzego Podrackiego jako poprawny zapis podaje wersje z małymi literami, w dwóch powyższych wariantach.

UWAGA: Warto przy okazji podkreślić, że piszemy k.p. (nie: k. p.), czyli stosujemy zasadę, że nie stawia się spacji między jednoliterowymi członami skrótu, z których każdy zakończony jest kropką.

 

Przykład: Zgodnie z art. 63(1) § 1 k.p., z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa.

 

Komentarze