Skrót od kolega

kolega = kol.

Poprawna pisownia

Skrót od rzeczownika kolega to: kol. (z kropką na końcu).

 

Jest to skrót utworzony za pomocą pierwszych liter skracanego wyrazu. Tego typu skróty zawsze kończymy kropką. Formę kol. najczęściej można spotkać w listach lub adresach, należy jednak pamiętać, że odczytujemy ją jako pełny wyraz.

 

Przykład: Instrukcji udzieli kol. Stanisław Jabłoński, który pełni funkcję kierownika administracyjnego w naszym Instytucie.

Komentarze