Skrót od kwartał

kwartał = kw.

Poprawna pisownia

Od rzeczownika kwartał należy utworzyć skrót: kw. (z kropką na końcu).

 

Forma kw. powstała poprzez wykorzystanie pierwszych liter skracanego wyrazu. Co więcej, skrót ten zakończony jest na literę inną niż ostatnia litera słowa kwartał – z tego powodu powinna się po nim pojawić kropka.

 

Przykłady:

W pierwszym kw. roku zaobserwowano wzmożone zainteresowanie emigracją w celach zarobkowych.

Mamy nadzieję, że dla rolników trzeci kw. roku będzie korzystniejsszy.

Komentarze