Skrót od liczba pojedyncza

liczba pojedyncza = lp., l.p., l. poj.

Poprawna pisownia

Od zwrotu gramatycznego "liczba pojedyncza" należy utworzyć skrót lp., choć autorzy słowników spierają się co do położenia kropki. Dopuszczalna jest również wersja l.p. oraz l. poj.

 

Skrót powstał w wyniku połączenia skróconych wyrazów wchodzących w skład wyrażenia i dlatego należy zakończyć go kropką.

 

Przykłady:

Rzeczowniki takie jak np. spodnie nie występują w lp.

Jak będzie brzmiała l. poj. wyrazu „mieszkańcy”?

Komentarze