Skrót od litera

litera = lit.

Poprawna pisownia

Od rzeczownika litera należy utworzyć skrót lit., powstały od pierwszej części skracanego wyrazu.

 

Zgodnie z zasadą ortograficzną w skrótach jednowyrazowych, które kończą się na literę inną na ta, która kończy pełen wyraz, zawsze stawia się kropkę. Skrót lit. stosuje się najczęściej w jednostkach redakcyjnych uchwał.

 

Przykład: Jak w § 4 ust. 4 pkt 1 lit. zdanie trzecie uchwały Nr 15 Rady Gminy Gogolin z dnia 24. 06.2018 r.

Komentarze