Skrót od litr

litr = l

Poprawna pisownia

Jako skrót od jednostki miary litr stosuje się małą literę l (bez kropki!).

 

Zasada ortograficzna głosi, że po skróconych nazwach jednostek miar, wag  i jednostek monetarnych funkcjonujących w Polsce nie stosujemy kropki.

UWAGA: W Stanach Zjednoczonych do oznaczenia miary litra stosuje się dużą literę L. Taki zapis można spotkać w zagranicznych tekstach.

 

Przykłady:

Standardowy karton soku ma pojemność 1 l.

Bak naszego samochodu ma pojemność 60 l, ale nigdy nie tankujemy do pełna.

Komentarze