Skrót od logarytm

logarytm = log, lm

Poprawna pisownia

Od rzeczownika logarytm można utworzyć dwie alternatywne formy skrótu: log oraz lg (bez kropek na końcu!).

 

Zgodnie z regułą ortograficzną po skrótach wykorzystywanych w matematyce czy fizyce nie stawia się kropki. Mają one charakter międzynarodowy.

 

Przykład: Powyższa równość jest wzorem na zmianę podstawy log.

Komentarze