Skrót od maximum

maximum = max.

Poprawna pisownia

Zgodnie z regułą ortograficzną skrót utworzony od wyrazu maximum to: max. (zakończony kropką!).

 

W polszczyźnie skróty utworzone od pojedynczych wyrazów, w których ostatnia litera jest inna niż ostatnia litera tego skracanego wyrazu, powinny kończyć się kropką.

 

Przykłady:

Zdając egzamin na prawo jazdy, możesz sobie pozwolić na max. dwie drobne pomyłki.

Czajnik elektryczny zazwyczaj ma pojemność max. 1,5 litra.

Komentarze