Skrót od miesiąc

mies.

Poprawna pisownia

Od rzeczownika miesiąc należy utworzyć skrót: mies. (z kropką na końcu).

 

Jest to skrót utworzony z początkowych liter pełnego wyrazu – w polszczyźnie tego rodzaju skróty kończymy kropką. Jeśli skrót kończy się jednocześnie spółgłoską miękką (w tym wypadku s zmiękczone przez i następujące po nim w pełnej wersji wyrazu), której skrót nie uwzględnia, miękkości tej się nie zaznacza.

 

Przykłady:

Jestem w 4 mies. ciąży, a czuje się, jakbym miała urodzić już jutro.

Nielimitowany internet to oferta ważna 12 mies.

W naszej ofercie dostępne są śpiworki do spania dla dzieci w wieku 3-6 mies.

Komentarze