Skrót od milion

milion = mln

Poprawna pisownia

Od liczebnika milion należy utworzyć skrót: mln (pisany bez kropki na końcu).

 

Obowiązuje tu zasada, według której po skrótach pojedynczych wyrazów zakończonych na tę samą literę nie stawia się kropki. Wyjątek stanowią odmienione formy tych wyrazów, jednak skrót mln jest nieodmienny i zawsze występuje w tej samej formie.

UWAGA: Skrót ten zawsze czytamy jako cały wyraz.

 

Przykłady:

W dzisiejszej kumulacji totolotka główna nagroda wynosi 25 mln zł.

Żeby przeprowadzić operację małej Alicji, Fundacja musi zorganizować jeszcze 5 mln.

Komentarze

~ MAteusz
10/17/23, 12:36 PM
A co ze zdaniem, dla przykładu, "W 15 milionach przypadków było jeszcze gorzej" (W 15 milionów przypadków brzmiałoby co najmniej dziwnie) - czy nie należałoby użyć skrótu z kropką?
~ Tomasz
6/13/21, 6:50 PM
Jest to o tyle dziwne, że w wersji odmiennej ("Widziałem dr. Pawłowskiego") każą stawiać kropkę po "dr" albo dopisać "-a": "Widziałem dra Pawłowskiego".