Skrót od minimum

minimum = min.

Poprawna pisownia

Skrót poprawnie utworzony od słowa minimum to: min. (z kropką na końcu!).

 

Zastosowanie ma tutaj zasada głosząca, że tworząc skrót od pojedynczego wyrazu, a jego ostatnia litera jest inna niż ostatnia skracanego wyrazu, skrót powinien kończyć się kropką.

UWAGA: Z identycznych liter złożone są dwa inne skróty, których nie należy mylić z min. – m.in. (oznaczający między innymi) oraz min (oznaczający minutę).

 

Przykłady:

Aby zapewnić pełną ochronne jamy ustnej, powinieneś myć żeby min. dwa razy dziennie.

Należy stawić się w recepcji min. kwadrans przed planowaną wizytą.

Komentarze