Skrót od minister

minister = min.

Poprawna pisownia

Od nazwy funkcji minister należy utworzyć skrót: min. (z kropką).

 

Skrót powstał w wyniku wykorzystania pierwszych liter skracanego wyrazu. Każdorazowo należy jednak zważać na kontekst, w którym ten skrót się pojawia, gdyż w języku polskim podobnie oznacza się słowo minimum.

 

Przykłady:

Min. Michał Woś zapowiedział gruntowne reformy w zakresie polityki ekologicznej.

Podczas konferencji min. Adamkowski odmówił komentarza na temat najbliższych wyborów.

Komentarze