Skrót od na przykład

na przykład = np.

Poprawna pisownia

Poprawnie utworzony skrót od na przykład to: np.

 

Słownik skrótów i skrótowców pod redakcją Jerzego Podrackiego podaje, że skracając wyrazy dwu- lub wielowyrazowe, w których każdy kolejny wyraz rozpoczyna się spółgłoską, kropka powinna się pojawić dopiero na końcu, tak jak w tym przypadku.

UWAGA: Bywa, że dylematem jest stawianie dodatkowego dwukropka po skrócie np., po którym bezpośrednio ma nastąpić jakieś wyliczenie. Nie ma interpunkcyjnych przeciwwskazań, aby przed dłuższą listą czy wypunktowaniem postawić taki porządkujący znak.

 

Przykłady:

Mam kilka pomysłów na urządzenie salonu, np. kilka pojedynczych półek na książki i nieduży stolik kawowy.

Zamiast wyjazdu na biwak mogłeś zaproponować np. romantyczną kolację.

Komentarze