Skrót od na temat

na temat = nt.

Poprawna pisownia

Skrót utworzony od wyrażenia na temat brzmi: nt. (z kropką na końcu).

 

Zastosowanie znajduje tutaj zasada głosząca, że przy skracaniu wyrażeń złożonych z kilku wyrazów, z których każdy rozpoczyna się spółgłoską, nie oddzielamy ich kropką. Zapisujemy ją jedynie na końcu całego skrótu – nt.

UWAGA: Nie należy sugerować się tutaj zasadą głoszącą, że jeśli skrót kończy się na literę, która stoi również na końcu skracanego wyrazu, to kropka się nie pojawia tak jak w przypadku skrótu dr od doktor czy mgr od magister. Reguła ta ma zastosowanie wyłącznie w przypadku pojedynczych wyrazów, a nie wyrażeń złożonych!

 

Przykłady:

Informacje nt. miejsca i godziny odbioru pilotów do bramy wjazdowej zostaną zamieszczone w skrzynkach pocztowych mieszkańców.

Spotkanie nt. protestu pracowników szpitala odbędzie się na drugim piętrze w sali wykładowej.

Komentarze