Skrót od naszej ery

naszej ery = n.e.

Poprawna pisownia

Od wyrażenia naszej ery należy utworzyć skrót: n.e. (z kropką na końcu).

 

Jest to skrót powstały przez połączenie pierwszych liter wyrazów chodzących w skład wyrażenia.

Jeśli w nazwie dwu- lub wielowyrazowej drugi wyraz lub któryś z następnych rozpoczyna się od samogłoski, to skrót tej nazwy ma kropkę po skrócie każdego wyrazu.

 

Przykłady:

Crajniack są najlepszym rockowym zespołem n.e.

Które wydarzenie uznaje się za początek n.e.?

Komentarze