Skrót od nie dotyczy

nie dotyczy = nd.

Poprawna pisownia

Poprawny skrót od wyrażenia nie dotyczy to: nd. (z kropką na końcu)

 

Zastosowanie ma tutaj zasada głosząca, że w skracaniu wyrażeń dwu- lub wielowyrazowych, w których każdy następny wyraz rozpoczyna się od spółgłoski, nie oddzielamy kolejnych liter kropką. Zapisujemy tylko jeden znak na końcu skrótu.

UWAGA: W języku potocznym może z spotkać się z zapisem n/d, który nie jest jednak poprawny.

 

Przykłady:

Zarządzenie nd. lokatorów bloku nr 15.

Zakaz wjazdu nd. pojazów uprzywilejowanych.

Komentarze