Skrót od niedziela

niedziela = niedz.

Poprawna pisownia

Skrót poprawnie utworzony od rzeczownika niedziela to: niedz. (z kropką na końcu).

 

Słownik skrótów i skrótowców podaje, że kropkę stawiamy po skrótach zakończonych na inną literę niż ostatnia litera skracanego wyrazu.

UWAGA: W krótkich komunikatach (np. w handlu) można spotkać się również z formą nd., jednak tylko niedz. jest poparta definicją słownikową.

 

Przykłady:

W najbliższą niedz. sklepy i lokale usługowe będą zamknięte.

Każda niedz. handlowa oznacza duże tłumy w centrum miasta.

Komentarze