Skrót od niżej wymieniony

niżej wymieniony = nw.

Poprawna pisownia

Skrót od wyrażenia niżej wymieniony to: nw. (z kropką na końcu).

 

Został utworzony przez połączenie pierwszych liter wyrazów wchodzących w skład skracanego wyrażenia. Wielki Słownik Ortograficzny PWN podaje, że stawiamy kropkę po skrótach zakończonych na inną literę niż ostatnia litera pełnego wyrażenia.

 

Przykłady:

Nw. wskazania do tapingu sportowego obejmują również kobiety w ciąży oraz w okresie połogu.

Podczas dzisiejszego wykłady skupimy się na nw. zagadnieniach.

Komentarze