Skrót od numer

nr.

Zależy od kontekstu

nr

Zależy od kontekstu

Od wyrazu numer powstaje skrót: nr (bez kropki na końcu!) lub nr. (z kropką, gdy wyraz "numer" jest odmieniany).

 

Według zasad poprawnej ortografii i interpunkcji po skrótach, w których ostatnia litera jest jednocześnie ostatnią literą skracanego wyrazu, nie stawiamy kropki. Tak jest w skrócie nr utworzonym od pierwszej i ostatniej litery słowa numer.

UWAGA: Inaczej jest w przypadku wyrazu odmienionego np. w dopełniaczu (numeru) czy celowniku (numerowi). Wówczas litera r nie jest ostatnią i skrót nr. powinien zostać zakończony kropką.

 

Przykłady:

Kandydatka nr 2 to dziewczyna pochodząca z Krakowa.

Który masz nr w dzienniku?

Pan z nr. czwartym proszony do gabinetu.

Komentarze