Skrót od oddział

oddział = o.

Poprawna pisownia

Skrót poprawnie utworzony od rzeczownika oddział to po prostu: o. (z kropką na końcu!).

 

Zasada głosi, że po skrótach utworzonych od pojedynczych wyrazów i zakończonych na literę inną niż ten wyraz w pełnym brzmieniu zawsze stawiamy kropkę.

 

Przykłady:

Na pierwszym piętrze znajduje się o. pediatryczny i pracownia diagnostyczna.

O 1 w nocy przyjęto nas na o. poporodowy.

Organizatorem spotkania jest Instyut Ksiażki o. w Warszawie.

Komentarze