Skrót od osiedle

osiedle = os.

Poprawna pisownia

Od rzeczownika osiedle należy utworzyć skrót: os. (z kropką na końcu).

 

Skrót został utworzony od pierwszych liter skracanego wyrazu. Jeśli skrót kończy się na inną literę niż cały wyraz, stawiamy po nim kropkę.

 

Przykłady:

Kupiliśmy dwupiętrowe mieszkanie na os. Słonecznym.

Za najniebezpieczniejsze miejsce w Krakowie uważa się os. Na Lotnisku.

Komentarze