Skrót od papież

papież = PP

Poprawna pisownia

Od nazwy godności kościelnej papież należy utworzyć skrót: PP (bez żadnego znaku interpunkcyjnego).

 

Jest to forma powstała od pierwszych liter łacińskiego wyrażenia Pastor Pastorum, czyli pasterz pasterzy. Skrót zawsze zapisujemy wielkimi literami i bez żadnej kropki.

 

Przykład: Pod listem podpisał się osobiście Franciscus PP.

Komentarze