Skrót od paragraf

paragraf = par.

Poprawna pisownia

Skrót od wyrazu paragraf tworzymy, wykorzystując jego trzy pierwsze litery zakończone kropką: par.

 

Słownikowa zasada głosi, że kropkę stawiamy po skrócie utworzonym poprzez odrzucenie końcowej części skracanego wyrazu i tak jest w przypadku par. (= paragraf).

UWAGA: W dawnej polszczyźnie skrótem par. oznaczano także parafię, dlatego należy uważnie śledzić kontekst, w którym ów skrót został zastosowany, bo to z niego będzie wynikać znaczenie.

 

Przykład:

Szczegóły mogą Państwo znaleźć w treści ustawy par. 5 ustęp 1.

Komentarze