Skrót od pełniący obowiązki

pełniący obowiązki = p.o.

Poprawna pisownia

Od wyrażenia pełniący obowiązki należy utworzyć skrót: p.o. (oddzielony kropkami).

 

Skrót ten powstał w wyniku zestawienia pierwszych liter wyrazów wchodzących w skład skracanego wyrażenia. W takiej sytuacji po każdej literze należy postawić kropkę.

 

Przykłady:

Wywiadu udzieli p.o. dyrektora Joanna Walczak.

W polskich firmach jest wiele osób p.o. przełożonych, jednak bez perspektyw na prawdziwy awans.

Komentarze