Skrót od piątek

piątek = pt.

Poprawna pisownia

Od rzeczownika piątek należy utworzyć skrót: pt. (z kropką na końcu).

 

Jest to skrót stworzony z wykorzystaniem pierwszej część skracanego wyrazu i nie kończy się na spółgłoskę. W takich wypadkach po skrócie można postawić kropkę.

 

Przykłady:

W pt. pójdziemy do kina na jakiś wieczorny seans.

W każdy pt. nasz sklep będzie otwarty o godzinę dłużej.

Komentarze