Skrót od pod nazwą

pod nazwą = pn.

Poprawna pisownia

Skrót od wyrażenia pod nazwą to: pn. (zakończony kropką!)

 

Zastosowanie ma tutaj reguła głosząca, że skracając nazwy wielowyrazowe, w których każdy kolejny wyraz zaczyna się spółgłoską, skrót zawsze kończymy kropką.

UWAGA: identyczną formę przyjmuje skrót od rzeczownika północ (pn.).

 

Przykłady:

Wdrożenie programu pn. „Projekty międzynarodowe” zostało przewidziane na najbliższe dwa miesiące.

Firma funkcjonuje pn. „Unidruk – druki akcydensowe”.

Komentarze