Skrót od pod tytułem

pod tytułem = pt.

Poprawna pisownia

Skrót od pod tytułem to: pt.

 

Został utworzony od pierwszych liter wyrazów wchodzących w skład skracanego wyrażenia. Zasada interpunkcyjna głosi, że po tego typu skrótach stawiamy kropkę.

UWAGA: Często spotyka się znak dwukropka po skrócie pt. (pt.:), kiedy następuje po nim dłuższe wyliczenie. Nawet w takim przypadku nie ma jednak konieczności, by dwukropek się tam pojawił, a tym bardziej nie powinno się go stosować przed pojedynczym wyrazem.

 

Przykłady:

Informację o sposobach naprawy twardego dysku znajdziesz w książce pt. „Komputerowe kulisy dla początkujących”.

Wczoraj obroniłam pracę magisterską pt. „Synteza filozoficznej myśli romantycznej w twórczości Adama Mickiewicza”.

Komentarze