Skrót od pod wezwaniem

pod wezwaniem = pw.

Poprawna pisownia

Skrót poprawnie utworzony od wyrażenia pod wezwaniem to: pw. (z jedną kropką).

 

Słownik polskich skrótów i skrótowców pod redakcją Jerzego Podrackiego podaje, że właściwa formą skrótu jest zapis pw. (z jedną kropką na końcu). Zwyczajowo dopuszczalna jest również forma p.w., choć używana zdecydowanie rzadziej.

Z kolei według Nowego słownika ortograficznego PWN z zasadami ortografii i interpunkcji zasada głosi, że przy skracaniu nazwy wielowyrazowej, w której kolejny człon rozpoczyna się od spółgłoski, stawia się tylko jedną kropkę. Jeśli natomiast na początku drugiego członu stoi samogłoska – wówczas można zastosować zapis z dwiema kropkami, po skróceniu każdego z wyrazów. W myśl tej zasady jedyną poprawną formą skrócenia wyrażenia pod wezwaniem jest pw.

 

Przykłady:

Wzięliśmy ślub w kościele pw. Narodzin Najświętszej Maryi Panny w Krakowie.

W kościele pw. św. Katarzyny odbył się cykl letnich koncertów smyczkowych.

Komentarze