Skrót od podporucznik

podporucznik = ppor.

Poprawna pisownia

Od nazwy stopnia wojskowego podporucznik należy utworzyć skrót: ppor. (zakończony kropką).

 

Jest to skrót utworzony od pierwszych liter skracanego wyrazu, dlatego na jego końcu powinna pojawić się kropka.

UWAGA: Co do zasady skróty nazw stopni wojskowych zapisuje się małą literą.

 

Przykłady:

Ppor. Marek Nowicki został oddelegowany do jednostki wojskowej w Mielcu.

Ppor. jest najniższym rangą stopniem oficerskim w Wojsku Polskim.

Świadkiem w procesie będzie ppor. Adam Kłos.

Komentarze