Skrót od podpułkownik

podpułkownik = ppłk

Poprawna pisownia

Skrót od nazwy stopnia wojskowego podpułkownik to ppłk (bez kropki na końcu).

 

Zapisujemy go bez kropki w myśl zasady ortograficznej głoszącej, że po skrótach zawierających na końcu ostatnią literę skracanego wyrazu kropka nie powinna się pojawić. Dotyczy to jedynie formy mianownikowej (podobnie jak w przypadku wyrazu doktor albo major).

W innych przypadkach, kiedy na końcu wyrazu pojawia się inna litera, kropkę po ppłk można postawić, np. w celowniku (pułkownikowi).

 

Przykłady:

Rano doszło do ostrej wymiany zdań między ppłk. Kłoskiem a mjr. Adamsem.

Ppłk Kowalewski w trybie natychmiastowym ewakuował się z Rumunii.

Ppłk Albert wraz ze swoim pułkiem wybrali marsz na zachód.

Komentarze