Skrót od północ

północ = płn., pn.

Poprawna pisownia

Skrót poprawnie utworzony od rzeczownika północ to: płn. lub pn. (zakończone kropką!).

 

Zastosowanie znajduje tutaj zasada, zgodnie z którą skróty zakończone na literę inną niż ostatnia litera skracanego wyrazu kończymy kropką.

 

Przykłady:

Plemiona Indian z Ameryki Płn. początkowo opierały się procesom kolonizacji.

Wyprawa Magellana udała się na pn. w kierunku portugalskich portów.

Komentarze