Skrót od południe

południe = płd., pd.

Poprawna pisownia

Od rzeczownika południe można utworzyć dwa alternatywne skróty: płd. oraz pd. (w obu przypadkach zakończone kropką).

 

Skróty te powstały przy wykorzystaniu wybranych spółgłosek wchodzących w skład skracanego wyrazu.

UWAGA: Skrót ten zawsze czytamy jako pełny wyraz ulegający odmianie.

 

Przykłady:

Na uniwersytecie gościła dzisiaj delegacja z Kolei Płd.

Jeśli będziecie ciągle kierować się na pd., dotrzecie do pierwszej oazy.

Komentarze