Skrót od poniedziałek

poniedziałek = pon.

Poprawna pisownia

Słownik skrótów i skrótowców podaje, że właściwą formą skrótu od rzeczownika poniedziałek jest: pon. (z kropką na końcu).

 

Skrót ten nie zawiera na końcu jednocześnie ostatniej litery pełnego wyrazu, dlatego bez wątpliwości należy zakończyć go kropką.

UWAGA: Często można spotkać się również z alternatywnymi skrótami wyrazu poniedziałek, np. pn. 

 

Przykłady:

W pon. zaczynam lekcję o ósmej i nie mogę się spóźnić.

Restauracja czynna pon. – pt. w godzinach 8:00-16:00.

Komentarze